Tjenester

OmOss

Ingeniør Jonson AS er en kompetansebedrift for alle typer tjenester
innenfor fast eiendom, med spesialkompetanse mot byggeledelse, eiendomsutvikling og taksering.

BYGGELEDELSE

helmet

BYGGELEDELSE

Vi gjennomfører komplett prosjektering, innhenting av priser, anbudsforespørsel, kontaktskriving samt nødvendig kontroll av gjennomføringen. Budsjettkontroll og økonomikontroll samt sluttoppgjør. Vi har også ansvarsrett i tiltaksklasse 2. Vi foretar byggelånsoppfølging kombinert med teknisk kontroll av byggesaker. Vi bistår i forbindelse med overtagelse av ny bolig.

new tape

TAKSERING

Vi er sertifiserte takstmenn og medlemmer av Norges Takseringsforbund. Vi utfører alle typer taksering av fast eiendom:

  • Verditakst av selveiet leilighet og bolig.
  • Verditakst av andelsleilighet, borettslagsleilighet og aksjeleilighet.
  • Verditakst av tomter -Verditakst av næringseiendom.
  • Teknisk Due Diligence av næringseiendom - Skadetaksering etter brann, vannskade, naturskade med mer.
  • Skadeskjønn etter brann, vannskade, naturskade med mer.
  • Tilstandsvurdering/ boligsalgsrapport
  • Taksering av naturskade

Vi stiller høye krav til faglig kompetanse og holder oss til enhver tid oppdatert på nytt reglement, byggeforskrifter og stiller høye krav til håndverksmessig utførelse.

hammer spanner

EIENDOMSUTVIKLING

Eiendomsselskap som kjøper /utvikler og selger eiendom, hovedsakelig boligeiendom. Entreprenørselskap med spesialkunnskap innen utvikling og foredling av eiendom

comment

RÅDGIVNING

Vår bedrift utfører rådgivning innenfor følgende områder:

  • Rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av eiendom
  • Rådgivning i forbindelse med tvistesaker med entreprenør eller ved kjøp og salg av fast eiendom
  • Rådgiving i forbindelse med skader og mangler på fast eiendom